fbpx

Säätiö tärkeänä tukena

Sodan ja rauhan keskus Muistin toimintaa tukemaan perustettiin syksyllä 2018 Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr. Säätiö tukee sodan ja rauhan ilmiöiden tutkimusta laajemminkin ja se myös omistaa perustettavan tiedekeskuksen 80 prosentin osuudella. Säätiön toiminnassa korostuu sodan kokeneiden ihmisten ja sotiemme veteraanien perinnön vaaliminen.

Säätiön asiamiehenä toimii Muistin sisältöjohtaja Pia Puntanen, joka työskentelee säätiön tavoitteiden edistämiseksi yhdessä hallintoneuvoston ja hallituksen kanssa. Lisäksi säätiö on koonnut Muistin toimintaa linjaavan, humanistiseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen keskittyvän tieteellisen neuvottelukunnan, jossa on jäseniä lähes kaikista Suomen yliopistoista.

– Ylintä päätäntävaltaa säätiössä käyttää hallintoneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii entinen pääministeri ja puhemies Paavo Lipponen Helsingistä. Varapuheenjohtaja on mikkeliläinen kansanedustajana ja ministerinä toiminut Lenita Toivakka. Hallintoneuvoston muut jäsenet ovat ministeri Jan-Erik Enestam Kemiönsaarelta, piispa Seppo Häkkinen Mikkelin hiippakunnasta, lahtelainen kansanedustaja Mika Kari, kouluneuvos ja kaupunginvaltuutettu Jyrki Koivikko Mikkelistä, lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra, pääkonsuli Kalervo Kummola Tampereelta, toimittaja Aila Paloniemi Jyväskylästä, Suur-Savon Osuuspankin hallintojohtaja Tero Pulkkinen Mikkelistä, työsuojeluvaltuutettu Sari Rautiainen Mikkelistä, lehtori ja kaupunginvaltuutettu Mikko Siitonen Mikkelistä sekä Länsi-Savo Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Tikka Mikkelistä, Puntanen luettelee.

Myös säätiön hallituksessa vaikuttaa monipuolinen joukko eri alojen asiantuntijoita.

– Puheenjohtajana toimii Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Ari Lahti. Muut jäsenet ovat Osuuskauppa Suur-Savon talousjohtaja Ari Miettinen, Kesko Oyj:n aluekohtaja Jari Kuosmanen, lakimiesassessori Jyri Klemola Mikkelin tuomiokapitulista, Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka, professori Tiina Kinnunen Oulun yliopistosta, kenraalimajuri, Maavoimien esikuntapäällikkö Markku Myllykangas sekä toimittaja Tiina Toivakka, joka edustaa Mikkelin tyttölyseon senioreita.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2019 aikana kaksi kertaa, seuraava kokous järjestetään Helsingissä keväällä 2020.

– Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo historiasta, mutta asettaa kysymyksensä tämän päivän näkökulmasta. Ymmärrys sodan kokonaisvaltaisuudesta ja sen ylisukupolvisesta vaikutuksesta luo osallisuuden yhteiseen kulttuuriperintöömme ja asettaa meidät osaksi eurooppalaista historiaa, totesi hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Lipponen hallintoneuvoston ensimmäisen kokouksen yhteydessä.

“Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo historiasta, mutta asettaa kysymyksensä tämän päivän näkökulmasta.”

Hallintoneuvosto kokoontui toisen kerran Mikkelissä lokakuussa 2019 ja sai nähtäväkseen keskuksen suunnitelmat. Paikalla oli tuolloin myös edustajia hallituksesta sekä operatiivista toimintaa hoitavan osakeyhtiön hallituksesta.

– Keskuksen perustaminen on hyvässä vauhdissa ja Mikkeliin avautuu hieno kokonaisuus keväällä 2021, kommentoi säätiön hallituksen puheenjohtaja, Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen tuolloin suunnitelmia.

Tukisäätiön hallitus on kokoontunut vuoden 2019 aikana viidesti.

– Ensimmäisen toimintavuoden aikana on luotu käytäntöjä ja periaatteita, joiden mukaan säätiö jatkossa toimii. Ne liittyvät esimerkiksi säätiön hallintoon ja erilaisiin ohjeistuksiin, joita hyvä hallintotapa edellyttää, asiamies Puntanen kertoo.

– Säätiö tukee Muistia taloudellisin ja henkisin voimavaroin sekä osallistuu omalta osaltaan Muistin näkyvyyden edistämiseen. Esimerkki taloudellisesta tuesta on ollut näin perustamisvaiheessa OKM:n myöntämän erityisavustuksen hakeminen, hallinnointi ja välittäminen Muistin tarpeisiin. Tulevaisuudessa varainhankinnalla tulee olemaan merkittävä rooli säätiön toiminnassa, jatkaa Puntanen.