fbpx

Päämaja – Mikkelin matkailun kehittämishanke 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei sekä Sodan ja rauhan keskus Muisti ovat aloittaneet yhteisen kehittämishankkeen, jossa Mikkelin ainutlaatuista historiaa ja kulttuuriperintöä hyödynnetään matkailun vetovoimatekijänä. Tunnistetut matkailukärjet ovat päämajahistoria sekä Astuvansalmen kalliomaalaukset. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) ja valvoo Etelä-Savon maakuntaliitto. Kaksivuotinen hanke kestää lokakuulle 2025.

Mikä on hankkeen tavoite?

Hankkeen tavoite on luoda elinvoimaa ja lisätä työpaikkoja synnyttämällä uutta ja kestävää liiketoimintaa ja investointeja vahvistamalla Mikkeliin ympärivuotista, vastuullista matkailua ja Mikkelin omiin vahvuuksiin perustuvaa uutta ja kestävää matkailuliiketoimintaa. Matkailutulovirta kasvaa, kun vahvistetaan alueen kulttuurimatkailua, joka tuo uusia kohderyhmiä ja matkailijoita seudulle. 

Hankkeen tavoitteena on myös luoda Mikkelistä Suomen johtava sotahistoriaan ja muistamiskulttuureihin keskittyvä paikkakunta, joka kokoaa paikallisesti ja kansallisesti toimijaverkoston, jolla voidaan markkinoida aluetta paitsi kotimaassa myös kansainvälisesti ja ympärivuotisesti.

Mitä hanke tekee?

Hankkeessa käynnistetään Mikkelin matkailun ja vapaa-ajan kehittämisalusta ”Päämaja”, jossa kootaan yritys- ja yhteistyöverkostot, tuotteistetaan kokonaisvaltaisia matkailupalveluja, markkinoidaan monikanavaisesti uusia teknologioita hyödyntäen ja edistetään näiden palvelujen myyntiä osana Mikkelin, Mikkelin seudun ja Saimaan matkailun tarjontaa.

Miksi kulttuuriperinnön hyödyntäminen on tärkeää?

Oman kulttuuriperinnön hyödyntäminen matkailun sisältönä on kestävää kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Osallisuus yhteiseen kulttuuriperintöön vahvistaa sosiaalista pääomaa ja yhteenkuuluvuutta. Kulttuurimatkailun merkitys aluetalouden vahvistajana näkyy erityisesti pienemmissä kohteissa ja maaseutualueilla, joksi Mikkelikin EU-tasolla luetaan.

Mitä hankkeella saavutetaan?

Päämaja-brändi

Millään muulla kaupungilla Suomessa ei ole vastaavaa historiaa päämajakaupunkina kuin Mikkelillä. Aihe nostetaan nyt matkailun näkökulmasta uudelle tasolle, kun hankkeessa luodaan brändi, joka toimii laajalti Mikkelin tunnetuksi tekemisessä. Teemaa käsitellään historian ja kulttuuriperinnön näkökulmasta, mutta ennen kaikkea tuodaan päämaja tähän päivään – minkä kaikkien asioiden päämaja Mikkeli voisikaan olla? Päämajateeman matkailullinen tuotteistaminen pohjautuu yhteistyöhön, jossa mukana ovat aihepiiriä käsittelevien museoiden lisäksi suuri joukko paikallisia yrityksiä. Tuloksena syntyy tuotteita, tapahtumia, ja paketoituja matkailukokonaisuuksia ja markkinointia erilaisille kohderyhmille, myös kansainvälisille markkinoille.

Astuvansalmen opastuskeskus avautuu Ristiinan Brahelinnaan

Pohjoismaiden laajimman yhtenäisen kalliomaalausalueen Astuvansalmen matkailullinen kehittäminen saa jatkoa kalliotaiteen opastuskeskuksen toteuttamisella Ristiinan kirkonkylälle, entiseen everstin virkataloon. Opastuskeskukseen laaditaan näyttely, jossa Astuvansalmen kalliomaalausten tarina yhdistetään Saimaan tarinaan ja kerättyyn tutkimustietoon kalliotaiteesta. Opastuskeskus tulee tarjoamaan elämyksellisen ja digitaalisen aikamatkan Saimaan kalliotaiteen ja sen tekijöitten maailmaan. Erottautumistekijänä muista kalliomaalauksista tuodaan esille Suomen kalliomaalausten selväpiirteisin naishahmo, jousta kädessä pitävä Astuvan Artemis.  Everstinvirkatalo eli Ristiinan Brahenlinna avauduttuaan tukee alueen kestävää kulttuurimatkailua sekä kalliotaiteen opastuskeskuksen osalta että rakennuksen monivaiheisen raja- ja sotahistoriatarinan osalta. Kalliotaiteen opastuskeskuksen näyttely pyritään avaamaan kaudelle 2025. 

Muisti on mukana hankkeessa, jossa Mikkelin amtkailua kehitetään mm. Päämaja-kärjellä. Kuvassa Mannerheimin työhuone Päämajamuseossa. Kuva: Tuomas Nalli.

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.11.2023
Hanke päättyy:
31.10.2025
Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Osatoteuttajat:
Sodan ja rauhan keskus Muisti
Muistin osuus hankebudjetista:
310 599 €
Hankkeen toteutusalue:
Mikkeli
Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto

Ota yhteyttä:
Markkinointiasiantuntija Minna Nupponen puh. 050 345 4547; sisältöasiantuntija Leena Hangasmaa 050 550 2118