Tieteellinen neuvottelukunta

2022-2024

​Neuvottelukunnan puheenjohtaja, FT, dosentti ja yliopistonopettaja Ville Kivimäen tutkimusalueisiin kuuluvat erityisesti toisen maailmansodan sosiaali- ja kulttuurihistoria sekä sodastapaluun problematiikka 1940–1950-luvuilla. Väitöskirjassaan Battled Nerves (2013) Kivimäki käsitteli suomalaissotilaiden traumaattisia kokemuksia, selviytymiskeinoja ja sotapsykiatriaa toisen maailmansodan aikana.


Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori Tiina Kinnunen Oulun yliopistosta on keskittynyt tutkimuksissaan feminismeihin ja sodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaan sekä historiankirjoitukseen ja historiakulttuuriin liittyvissä kysymyksissä erityisesti biografisista, vertailevista ja transnationaaleista sekä sukupuolen näkökulmista. Kinnunen toimi edellisen kolmivuotiskauden neuvottelukunnan puheenjohtajana.


Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian apulaisprofessori Mikko Karjalainen on tutkimuksissaan perehtynyt sodan johtamiseen ja sotataitoon, erityisalueenaan toisen maailmansodan aikainen päämaja ja sen toiminta.  


KT, vanhempi lehtori Matti Rautiainen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta tuo Muistin toimintaan pedagogisen näkökulman ja oppimisen tutkimisen. Rautiaisen tutkimusaloja ovat historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus, integraatiokoulutus ja tutkiva historian oppiminen. 


Kimmo Rentola on toiminut poliittisen historian professorina Turun ja Helsingin yliopistoissa, erikoisaloinaan Suomen ja Neuvostoliiton suhteet ja vuoden 1968 nuorisoliikehdintä. Hän on tutkimuksissaan käyttänyt runsaasti muistiaineistoja ja haastatteluja ja pohtinut niiden suhdetta dokumenttilähteisiin. 


Dosentti, FT Ulla Savolainen Helsingin yliopistosta on kulttuurisen muistin, muistitiedon ja kerronnan tutkimukseen erikoistunut folkloristi. Hän on tutkinut lapsuuden evakkomuistoja, internointien muistamista ja historian hyvittämisen kysymyksiä sekä inkerinsuomalaisten menneisyyksien muistamista kirjallisuudessa ja laajemmin kulttuurissa.