fbpx

Leena Hangasmaa aloittanut Muistin tutkijana

Sodan ja rauhan keskus Muistin tutkijana on aloittanut etnologi, FL Leena Hangasmaa, joka osallistuu Muistin ensimmäisen näyttelyn suunnitteluun ja sisällöntuotantoon.

Hangasmaa kokee aiemman monipuolisen työhistoriansa valmistaneen häntä hyvin mielenkiintoiseen uuteen tehtävään.

– Etnologina olen perehtynyt tutkimaan yksilöiden ja yhteisöjen kokemuksia. Etnologien mielenkiinnon kohteena on muun muassa se, kuinka ihmiset yhteisönsä jäseninä järjestävät ja merkityksellistävät arjen kaaosta, sekä luovat jatkuvuutta elämän murrospisteissä, jollaisesta sota on äärimmäinen esimerkki. Uuteen sotahistorian tutkimukseen 2000-luvulla lanseeratut käsitteet ja tutkimuskohteet, kuten myytit, sukupuoli, fantasiat, arki, tunteet, mentaliteetit ja muisti ovat olleet etnologian ytimessä jo pitkään.

“Historiallisen empatian herättäminen ja kokeminen ovat avainasemassa, jotta ymmärtäisimme rauhan ylläpitämisen keinot ja merkitykset nykypäivässä.”

– Tutkimustyön lisäksi olen kirjoittanut tilaushistorioita ja tehnyt monenlaisia projektitöitä historian ja kulttuuriperinnön parissa. Historiatiedon muokkaaminen hyvin erilaisiin formaatteihin aina tietokirjoista pakohuonepeleihin on antanut hyvää pohjaa Muistin sisältöjen suunnitteluun ja valmisteluun. Oma taustani kulttuurintutkimuksessa osuu Muistin kysymyksenasetteluihin mainiosti ja toivon mukaan täydentää talosta jo löytyvää vankkaa sotahistorian osaamista.

Sodan ja rauhan keskus Muistin missio on kertoa sodasta edistääkseen rauhaa. Hangasmaa näkee tämän tehtävän tärkeäksi.

– Muisti lähestyy sotaa ja rauhaa uudesta, ihmislähtöisestä näkökulmasta ja tuo näyttelyissään esiin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden koettelemukset ja kokemukset sodan poikkeusoloissa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta ymmärtäisimme sodan ajan ihmistä ja yhteiskuntaa, sekä sodan syitä ja seurauksia monella tasolla. Historiallisen empatian herättäminen ja kokeminen ovat avainasemassa, jotta ymmärtäisimme rauhan ylläpitämisen keinot ja merkitykset nykypäivässä.