fbpx

Memoriaali

Kuva: SA-kuva.

Kesäkuussa 2020 Sodan ja rauhan keskus Muisti aloitti Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa -hankeen yhdessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n, Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA:n sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Muisti kehittää hankkeessa suomalaisten sotakokemusta tallentavan Memoriaali-verkkopalvelun, joka on suunnattu yksityisille kansalaisille, yhteisöille ja tutkijoille. Palvelu kokoaa, jakaa ja tallentaa kansalaisten yksityiset sotaa koskevat aineistot julkisten ja viranomaisaineistojen rinnalle digitaaliseen arkistoon. Verkkopalvelu moninkertaistaa tallennettavan tiedon määrän joukkoistamalla sotiin liittyvien muistojen ja tietojen keräämisen. Se antaa käyttäjille mahdollisuuden korjata ja täydentää historiallista tietoa omilla yksityisillä aineistoillaan ja tiedoillaan. Palveluun tallentuvan aineiston ainutlaatuisuus luo uusia mahdollisuuksia historiantutkimukselle, kun Memoriaali tarjoaa pääsyn yksityisiin sotaa koskeviin aineistoihin.

Memoriaali-palvelu tarjoaa myös kansalaisille uudenlaisen roolin osana kulttuurihistorian tallentamisen prosesseja. Yksityishenkilöiden mahdollisuus tallentaa pöytälaatikoidensa aineistoja osaksi kansallista kulttuuriperintöä luo mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mitä tai ketä koskevaa tietoa tutkijoiden ja kansalaisten saavutettavissa on. Ajan mittaan kokoelmasta muodostuu laaja kulttuuriperintöaineisto, joka täydentää jo olemassa olevien arkistojen aineistoja.

Hankkeessa kartoitetaan digitaalisen aineiston vastaanottamiseen ja käytettävyyteen jo kehitettyjä toimintamalleja ja järjestelmiä, sekä testataan ja jatkokehitetään niistä toimiva verkkopalvelu. Memoriaalin vahvuutena onkin monipuolisesti kerätty metadata ja kuvailutiedot, joita palvelu kerää tallentajalta, muilta käyttäjiltä sekä OCR-tekstintunnistusta hyödyntäen. Näin varmistetaan aineistojen luotettavuus, eheys ja todistusvoimaisuus. Mahdollisuus rikastaa julkisesti saatavilla olevien aineistojen tietoja tuo arvokasta lisätietoa tutkimuksen käyttöön sekä lisää kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia suomalaisen sotakokemuksen rakentamisessa.

Memoriaalista kehitetään jokaisen saavutettavissa oleva helppokäyttöinen ja toimiva palvelu, johon muistot tallentuvat.

Hankkeessa hyödynnetään yhteistyötä muiden mikkeliläisten toimijoiden kanssa ja sen toteuttavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA, Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu.

Kuva arkistosta: SA-kuva.

Hanke: Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa

Hanke alkoi:
01.06.2020

Hanke päättyy:
31.12.2021

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Sodan ja Rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr.

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto