fbpx

Palapeli Suomen koulukartta 1940 1000 palaa

29,90

Suomen koulukartta 1940 -palapeli

1000 palaa, 48 x 67 cm

Valmistuttaja Sodan ja rauhan keskus Muisti, Valmistaja: Tactic Oy

Palapelin takatekstit ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Varastossa

Hinta yhteensä
Lisävalinnat yhteensä
Yhteensä

Kuvaus

Suomen koulukartta Vuoden 1940 koulukartassa näkyvät talvisodan jälkeiset rajat, mutta vahvemmalla on painettu sotaa edeltäneet Tarton rauhan rajat. Talvisodassa Suomi menetti Karjalankannaksen pohjoisosan, Laatokan Karjalan, Suomenlahden ulkosaaret ja Petsamon koillisosan. Hankoniemi jouduttiin antamaan vuokralle. Maanmittauslaitos.     Finland’s School Map The 1940 school map shows the post-Winter War borders, but the pre-war borders of the Treaty of Tartu are printed more prominently. In the Winter War, Finland lost the northern part of the Karelian Isthmus, Ladoga Karelia, the outer islands of the Gulf of Finland, and the northeastern part of Petsamo. The Hanko Peninsula had to be leased out. National Land Survey of Finland   Finsk skolkarta På skolkartan från 1940 syns gränserna efter vinterkriget, men de tidigare gränserna enligt freden i Tartu är tryckta med starkare linjer. I vinterkriget förlorade Finland den norra delen av Karelska näset, Ladoga Karelen, de yttre öarna i Finska viken och nordöstra delen av Petsamo. Hangö udd var tvungen att hyras ut. Lantmäteriverket