fbpx

Wihurin apuraha Muistille

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt Sodan ja rauhan keskus Muistille 100 000 € apurahan Suomen sotien 1939–1945 verkko-opetusmateriaalien suunnitteluun ja tuotantoon.

Sodan ja rauhan keskus Muisti tuottaa yhdessä työryhmän Pekka Visuri, Pasi Kesseli ja Carl-Fredrik Geust kanssa uutta oppimateriaalikokonaisuutta Suomesta toisessa maailmansodassa. Pekka Visurin työryhmä vastaa painettavan oppikirjan tuotannosta, joka tulee keskittymään sotahistoriassa etenkin poliittiseen historiaan ja tapahtumien kuvaamiseen.

Painettavan oppikirjan rinnalle toteutetaan korkeatasoinen verkko-oppimateriaali, joka esittää selkeästi ja kiinnostavasti Suomen sotien 1939-1945 historiaa monesta näkökulmasta ja tarjoaa aiheeseen liittyviä erityyppisiä tehtäviä eri luokka-asteille. Sodan ja rauhan keskus Muistin työryhmä vastaa verkko-oppimateriaalin tuotannosta. Verkko-oppimateriaali rakentuu paitsi painetun oppikirjan tuotannossa syntyneiden sisältöjen varaan myös Sodan ja rauhan keskus Muistin opetussuunnitelmassa ja tiedetavoitteissa linjattuihin käsittelytapoihin. Näitä tiedetaitoja ovat muun muassa medialukutaito, syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen, suurten kokonaisuuksien hahmottaminen ja lähdekritiikki. Verkkomateriaaleihin sisällytetään Muistin sisältönäkökulman mukaisesti mm. sodan kulttuuri- ja sosiaalihistoriaa sekä taloushistoriaa.

Olemme todella iloisia ja kiitämme Wihurin rahastoa meille myönnetystä  apurahasta, joka mahdollistaa Muistille ensimmäisen merkittävän verkko-oppimateriaalin laatimisen,” kertoo Muistin toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen. ”Viimeisimpään tutkimukseen ja tutkimuskysymyksiin perustuvia oppikirjoja tai oppimateriaaleja ei ole tällä hetkellä tarjolla yläkoulujen tai lukioiden käyttöön.  Historian oppikirjat käsittelevät Suomen sotia 1939−1945 varsin pintapuolisesti ja sisältöihin liittyviä tehtäväkokonaisuuksia on tarjolla vain vähän”, Leskinen jatkaa. ”Tavoitteemme on helpottaa opettajien työtä ja tarjota monipuolinen ja käytettävä materiaali opetuksen tueksi.”

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen

Sodan ja rauhan keskus Muisti

[email protected], 045 110 2013

Kuva: Pihla Liukkonen

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on riippumaton suomalainen yleishyödyllinen säätiö, joka toimii tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla ja niiden risteyksissä. Säätiön tehtävänä on luoda mahdollisuuksia toteuttaa, kohdata ja kokea näitä kolmea elämänalaa. Säätiö on 80 vuoden aikana jakanut nykyrahassa lähes 380 miljoonaa euroa paremman huomisen rakentamiseen. Vuonna 2022 rahasto tuki tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa 14 miljoonalla eurolla.

https://wihurinrahasto.fi/

Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva tiedekeskus, joka käsittelee näyttelyissään sodan ja rauhan teemoja vuorovaikutteisin, digitaalisuutta hyväksi käyttävin menetelmin. Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Muisti on niille, jotka ovat kiinnostuneet sodan historiasta, mutta erityisesti niille, jotka eivät ole.

www.muisti.org