fbpx

Mikkelin IV sotakirjallisuustapahtuma tarjosi vaikuttavan ja moniäänisen katsauksen pakolaisuuteen ja poiki runsaasti keskustelua

Mikkelin IV sotakirjallisuustapahtuma järjestettiin lauantaina 24.9.2022. Tapahtumapaikkana toimi ensimmäistä kertaa Sodan ja rauhan keskus Muisti, joka tarjosi erinomaiset puitteet seminaarimuotoiselle tilaisuudelle.

Tapahtuman tämän vuotisena teemana toimi pakolaisuus, jota tarkasteltiin niin globaalista kuin kotimaisestakin näkökulmasta. Tapahtumassa esiintyivät kirjallisuuden- ja kulttuurintutkija Olli Löytty, kirjallisuudentutkija Ilmari Leppihalme, kirjailija Sirpa Kähkönen, kuvataiteilija Antero Kahila sekä tietokirjailija Lotta Nuotio. Seminaarin juonsi Sodan ja rauhan keskus Muistin sisältöjohtaja, historioitsija Pia Puntanen.

Kotimaisesta toisen maailmansodan jälkeisestä evakkoudesta ja sen jättämistä ylisukupolvisista haavoista ja hiljaisuuksista puhuivat Sirpa Kähkönen ja Antero Kahila omiin aihetta käsitteleviin teoksiinsa nojautuen. Samaa teemaa, tosin kirjallisuushistoriallisesta näkökulmasta, pohti puheenvuorossaan myös Ilmari Leppihalme. Puheenvuorot muodostivat puhuttelevan kokonaisuuden kehollisen, kielettömän muistamisen ja vahvojen, emotionaalisten affektien ympärille.

2000-luvun globaaliin pakolaisuuteen ja sen kysymyksenasetteluihin kuulijansa johdattelivat Olli Löytty sekä Lotta Nuotio. Löytyn puheenvuoro keskittyi siirtolaisuuden kuvauksiin sarjakuvataiteissa, kun taas Nuotio keskittyi Syyrian sodan pakolaisiin ja etenkin Turkin kautta tapahtuneeseen massiiviseen pakolaisliikehdintään. Kummankin puheenvuoron ytimessä olivat kysymykset kulttuurien toisinaan haastavista yhteentörmäyksistä, pakolaisten sopeutumisesta uuteen maahan sekä yksilön kokemusmaailman arvokkuudesta.

Mikkelin IV sotakirjallisuustapahtuma oli erittäin onnistunut ja keräsi yleisöä sekä Mikkelistä että muualta Suomesta. Jokaista puheenvuoroa seurasi vilkas keskustelu kuulijoiden liikuttuessa ja vaikuttuessa, mutta myös oppiessa tämän hetken kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kentän merkittäviltä asiantuntijoilta.

Seuraava sotakirjallisuustapahtuma järjestetään syyskuussa 2023. Tulevan tapahtuman teema ja esiintyjät julkaistaan kevään 2023 aikana.

Sotakirjallisuustapahtuma
Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkija Olli Löytty kertoi siirtolaisuuden ja sodan tematiikasta sarjakuvataiteissa.