fbpx

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamisesta

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön ja Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n perustamisesta yksimielisesti 20.8.2018.

Syksyllä 2014 alkanut Sodan ja rauhan keskus Muistin sinnikäs suunnittelu- ja perustamistyö on tuottamassa tulosta. Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksen myötä tukisäätiö ja operatiivista toimintaa hoitava non-profit periaatteella toimiva osakeyhtiö päästään perustamaan syksyn aikana.

Sodan ja rauhan keskus Muistin toiminnan keskiössä ovat yleisölle suunnatut, sotaa ilmiönä käsittelevät näyttelyt ja verkkopalvelut. Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo ihmisistä sekä erityisesti suomalaisista ja Suomesta sodassa sekä osana Eurooppaa. Se selittää, välittää ja taltioi sotaan liittyviä tapahtumia, kokemuksia ja tietoa uusille sukupolville ja uusille suomalaisille. Muisti saa ihmiset ajattelemaan ja ymmärtämään sodan todellisuutta ja kauheutta, mutta myös ihmisen kykyä sopeutua ja selviytyä vaikeuksista. Toiminnan ydintavoitteena on rauhaa ja Suomen itsenäisyyttä arvostava ihminen.

Sodan ja rauhan keskus Muisti tulee olemaan Mikkelissä toimiva kansainvälisesti tunnustettu, uudistuva ja uusinta teknologiaa hyödyntävä sodan kokemuksia ja eri ilmiöitä esittelevä kokemus- ja tietokeskus. Keskeisenä osana Muistin toimintaan kuuluu Memoriaali-verkkopalvelu: meidän kaikkien yhteinen sotakokemusten ja -aineistojen sähköinen arkisto, jossa tuhansista tarinoista syntyy moniääninen kertomus sodasta ja rauhasta. Verkkopalvelu kokoaa, ylläpitää ja tarjoaa sotahistoriaan ja sota-aikaan liittyviä digitaalisia palveluja. Sodan ja rauhan keskus Muisti on merkittävä oppimisympäristö ja matkailukohde.

Sodan ja rauhan keskus Muisti-hankkeessa asetettiin tavoitteeksi 3,0 miljoonan euron pääoman kerääminen. Tällä hetkellä rahoitusta on kassassa noin 2,8 miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen avustus saatiin Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä toukokuussa 2018. Säätiön antama 1,4 miljoonan euron avustus on annettu näyttelyiden ja toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Valtio on avustamassa Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamista yhteensä 900 000 €. Toimitilojen muutostyöt on myös kirjattu OKM:n Kulttuuritilojen perustamiskustannuksien rahoitussuunnitelmaan (30 % avustus muutostöiden kustannuksista). Muita rahoittajia tällä hetkellä ovat Suur-Savon Osuuspankki, Osuuskauppa Suur-Savo, UPM, Suur-Savon Sähkö, Länsi-Savo Oy, K-ryhmä, Paavali Juusten-säätiö, Mikkelin tyttölyseon seniorit ja Cosmopolis Oy.

Mikkelin kaupunki on päätöksellään sitoutunut perustamaan Sodan ja rauhan keskus muistin tukisäätiön yhdessä ainakin Suur-Savon Osuuspankin, Osuuskauppa Suur-Savon, Länsi-Savo Oy:n, K-ryhmän, Paavali Juusten -säätiön, Mikkelin tyttölyseon seniorit ry:n ja Cosmopolis Oy:n (Paavo Lipponen) kanssa sekä sijoittamaan tukisäätiön peruspääomaan 250 000 euroa.

Lisäksi Mikkelin kaupunki perustaa Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n toiminnan käynnistämisen nopeuttamiseksi ensivaiheessa yksin 2 500 euron minimipääomalla. Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön toiminnan käynnistyttyä kaupunki sijoittaa yhtiöön 97 500 euroa samanaikaisesti, kun tukisäätiö sijoittaa yhtiöön suunnitelmien mukaisen 400 000 euroa. Kaupungin kokonaissijoitus yhtiöön nousee 100 000 euroon. Kaupunki vastaa myös Muistin fyysisten toimitilojen, eli Päämajatalon muutostöistä ja remontoinnista. Muutostöiden kustannusarvio on 2,9 miljoonaa euroa.

Tukisäätiön ja osakeyhtiön perustamisen jälkeen jatketaan lisärahoituksen keräämistä ja toiminnan suunnittelua. Vuoden 2019 alussa aloitetaan rekrytointi, näyttelytuotanto sekä tilojen tarkempi tekninen suunnittelu. Tilojen muutostyöt ja näyttelytuotanto kestävät 2019-2021. Yleisölle keskus avautuu keväällä 2021.