fbpx

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö perustettu

Mikkelin kaupunki, Suur-Savon Osuuspankki, Osuuskauppa Suur-Savo, Ari Lahti, Länsi-Savo Oy, Paavali Juusten -säätiö sr, Mikkelin Tyttölyseon seniorit ry, K-ryhmä ja Cosmopolis Oy (Paavo Lipponen) ovat perustaneet Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön 395 500 € peruspääomalla. Säätiön tarkoituksena on sodan ja rauhan tutkimuksen ja esittämisen edistäminen ja Suomen sotiin liittyvän hajallaan olevan tiedon kokoaminen, soveltuvin osin digitointi ja aineiston pitkäaikaissäilytys sekä näytteille asettaminen nykyisille ja tuleville sukupolville. Säätiön toiminnassa korostuu sodan kokeneiden ihmisten ja sotiemme veteraanien perinnön vaaliminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tulee ylläpitämään valtakunnallista Mikkelissä sijaitsevaa Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:tä, jonka tehtävänä on esitellä sodan kokemuksia ja sen eri ilmiöitä monipuolisesti, uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuen ja moderneja teknologioita käyttäen. Sodan ja rauhan keskus Muisti tullaan avaamaan Mikkeliin keväällä 2021.

Säätiön toimintaa tukemaan ja valvomaan muodostetaan hallintoneuvosto, jonka ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön perustamistilaisuudessa entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen.

Säätiön asioita hoitamaan muodostettiin hallitus, jonka jäseniksi valittiin:

Pj. Timo Halonen, kaupunginjohtaja, Mikkelin kaupunki​

Vpj. Ari Lahti, toimitusjohtaja, Helsinki​

Ari Miettinen, talousjohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo​

Jari Kuosmanen, aluejohtaja, Kesko Oyj​

Jyri Klemola, lakimiesasessori, Mikkelin tuomiokapituli​

Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston pj, Mikkelin kaupunki​

Tiina Kinnunen, professori, Oulun yliopisto​

Markku Myllykangas, kenraalimajuri, Maavoimien esikuntapäällikkö​

Tiina Toivakka, toimittaja, Mikkelin Tyttölyseon seniorit ry​

Säätiön yhteyteen tullaan perustamaan humanistiseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen liittyvä tieteellinen neuvottelukunta. Tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin säätiön I hallituksen kokouksessa Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori, dos., FT Tiina Kinnunen.

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön perustamisen lisäksi merkittävä tavoite Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamisessa saavutettiin perjantaina 21.9.2018, kun Mikkelin kaupunki perusti Sodan ja rauhan keskus Muistin operatiivista toimintaa hoitamaan Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:ön. Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja Timo Halonen ja jäseniksi liiketalouskonsultti Vesa Sorasahi ja matkailujohtaja Maisa Häkkinen. Osakeyhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin FM Olli-Pekka Leskinen.