fbpx

Siiri Simpasesta Memoriaalin projektiasiantuntija

Memoriaali-hankkeen Muistin projektiasiantuntijana on aloittanut Siiri Simpanen. Simpanen omaa laajan työkokemuksen erilaisista tutkimushankkeista, joissa hän on esimerkiksi tehnyt sota-aineistojen arkistointiin ja kokemushistoriaan liittyviä töitä. Hän viimeistelee informaatiotutkimuksen maisteriopintoja Tampereen yliopistossa, suuntautuen asiakirja- ja tiedonhallintaan eli arkistotieteeseen.

Simpanen sanoo, että työ Muistissa kuulosti heti omalta jutulta. ”Memoriaali-hanke ja siinä tehtävä asiantuntijatyö vaikuttivat juuri sellaiselta työltä, jota kohti olen opintojani suunnannut.”

Arkistojen koetaan usein olevan ihmisistä etäällä sekä fyysisesti että henkisesti, Simpanen pohtii. Hän odottaakin uusilta tehtäviltään mahdollisuutta tuoda arkistointia lähemmäs ihmisiä.

”Monien kotoa löytyy kulttuurihistoriallisesti merkittäviä aineistoja – valokuvia, kirjeitä ja päiväkirjoja – ja ne kertovat suomalaisesta sotakokemuksesta yhtä paljon kuin ”virallisten” arkistojen asiakirjat. Se, että Memoriaalissa näiden aineistojen tuominen osaksi historiankirjoitusta onnistuu jokaiselta kotoa käsin tai lähikirjaston skanneria käyttäen on mahtavaa”, Simpanen sanoo.

Memoriaalissa kehitetään digitaalisen aineiston vastaanottoa, käytettävyyttä ja verkkopalvelua testaamalla jo olemassa olevia työkaluja sekä toteuttamalla kahta sähköisen vastaanottamisen mallia. Simpasen kollegoihin lukeutuvat Muistin työntekijöiden lisäksi muiden Memoriaali-yhteishankkeen kumppaneiden edustajat Elinkeinoelämän keskusarkistosta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta sekä Mikkelin kehittämisyhtiö Mikseistä.

Simpanen on kotoisin Etelä-Savosta ja teki aiemman uransa musiikkipedagogina ja pianonsoitonopettajana, ennen siirtymistään arkistotieteen ja informaatiotutkimuksen pariin.

Jo tässä vaiheessa Simpanen on päässyt tutustumaan vanhoihin aineistoihin ja ihmisten kotoa löytyneisiin sotamuistoihin. Jokaisella kertomuksella on merkitystä, hän sanoo, ja toivoo, että ihmiset innostuvat Memoriaalista. Näin verkkopalvelun arkisto kasvaa. ”Yksityishenkilöiltä kerättävien arkistoaineistojen kautta suomalaista sotahistoriaa hahmotetaan tavoilla, jotka eivät ole aiemmin olleet mahdollisia. Tällaisesta arkistoprojektista on helppoa innostua.”