fbpx

Sodan muisti -verkko-oppimateriaalisivusto on avattu 

Sodan ja rauhan keskus Muistin tuottama verkko-oppimateriaali on avattu osoitteessa sodanmuisti.fi. Oppimateriaali käsittelee Suomea ja suomalaisia toisessa maailmansodassa ja se on suunnattu ensisijaisesti peruskoulujen ja toisen asteen historianopetukseen. 

Sivusto tutustuttaa käyttäjänsä Suomen sotien vuosiin aikajanan ja teemallisten kokonaisuuksien kautta. Sisällöissä painotetaan historianopetusta syventäviä ja laajentavia aiheita: sotatapahtumien ja poliittisen historian lisäksi huomiota kiinnitetään ihmisten kokemuksiin ja arkielämään sekä sotatalouteen. Vaikka ensisijainen kohderyhmä ovat nuoret oppijat, sitä voivat vapaasti selata kaikki aiheesta kiinnostuneet.  

”Koulujen historianopetuksessa käytössä ollut oppimateriaali on varsin tiivistä ja keskittyy pitkälti sotiemme tapahtumahistoriaan. Tarve on ollut laajemmalle näkökulmalle, joka huomioi sodan vaikutukset kaikkiin ja kaikkeen yhteiskunnassa. Tähän pyrimme sivustolla vastaamaan”, kertoo Muistin pedagogi Mikko Siitonen, jolla on itselläänkin 20 vuoden kokemus historianopettajana toimimisesta.  

”Aihe on tässä maailmantilanteessa ajankohtainen ja monet nuoret kokevat huolta tulevasta”, jatkaa Siitonen. ”Historian avulla voidaan ymmärtää nykyisten tapahtumien taustoja ja sitä, kuinka vaikeuksista voi selvitä. Toisen maailmansodan historia näyttää, miten traumat syntyvät ja miten niistä toivutaan sekä miten ylisukupolviset kokemukset vaikuttavat ihmisten elämään. Sodan jälkeen Suomesta onnistuttiin rakentamaan hyvinvointiyhteiskunta ja tämä kertomus voi vahvistaa tulevaisuudenuskoa tänäkin päivänä. Minulle Suomen toinen maailmansota on selviytymistarinan ohella myös kertomus demokraattisen ja moniarvoisen kansalaisyhteiskunnan voitosta”, kertoo Mikko Siitonen. 

Aihepiiriä käsitellään sivustolla erilaisia medioita hyödyntäen. Tekstien kirjoittamisesta on vastannut Muistin henkilökunnan lisäksi suuri joukko suomalaisia eturivin tutkijoita ja museoammattilaisia. Tekstien kuvittamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Mukana on myös videotuotantoja sekä tutkittavia kuvia. Kaikkiin sisältöihin on sisällytetty eritasoisia skaalautuvia tehtäviä, joiden suunnittelun lähtökohtana ovat olleet opetussuunnitelmien tieto- ja taitovaatimukset.  

Sivuston valmistamista on rahoittanut Jenny ja Antti Wihurin rahasto, ja se täydentyy kesän ja syksyn aikana.  

Kuvakaappaus Sodan muisti -sivustolta.