fbpx

Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n rekrytointirekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy, y-tunnus: 2945093-7
Päämajankuja 1-3, 50100 Mikkeli
+358 50 5524 233

Yhteyshenkilö: tietosuojavastaava Olli-Pekka Leskinen, olli-pekka.leskinen [a] muisti .org

Henkilötietojen käsittelyn kohde

Käsittelyn kohteena ovat rekisterinpitäjän tarjoamia avoimia työpaikkoja hakeneiden henkilöiden henkilötiedot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään rekisterinpitäjän rekrytoinnin tarpeisiin.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste:

Rekisteröidyn suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu: rekrytointiprosessissa on tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Rekisteröidyltä kysytään suostumus tähän työhakemustietojen lähettämisen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterimme sisältää työnhakijan meille antamat tiedot sekä rekrytointiprosessin edetessä tietoon tulevat tiedot, näitä ovat: nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), hakemusteksti ja sen tietosisältö, mahdollisesti liitetty CV ja sen tietosisältö, mahdollisesti liitetty erillinen hakukirje ja sen tietosisältö, mahdollisesti muu liite ja sen tietosisältö, mahdollisesti liitetty LinkedIn- tai muu linkki, mahdollisessa puhelinkuulemisessa ja haastattelussa annetut oleelliset lisätiedot, haastattelijan kirjaamat tiedot, esim. soveltuvuus ja valintatieto

Rekisterin sisältämät henkilötiedot eivät ole automaattisen profiloinnin kohteena.

Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme henkilötiedot työnhakijan lähettämässä työhakemuksessa, mahdollisesti myös puhelinkeskustelussa kutsuessamme työnhakijan haastatteluun ja työhaastattelussa. Täydennämme työnhakijan antamia tietoja Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n työhönottajan kirjaamilla tiedoilla, esim. miten hän arvioi hakijan soveltuvuutta eri työtehtäviin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy ei luovuta rekisterin tietoja eteenpäin ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja huolellisesti. Tiedot suojataan aina asianmukaisesti. Rekisteriin pääsevät vain Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n työntekijät, joiden työnkuvaan kuuluu rekisterin käyttö ja/tai ylläpito. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään rekrytointirekisterissä 6 kuukautta haetun tehtävän täyttämisen jälkeen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan. Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa myös oma-aloitteisesti rekisterissä havaitsemansa virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käyttämästä tietojaan suoramarkkinointiin.

Pyynnöt rekisteriin liittyen tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.