fbpx

Muisti mukana Liberation Route Europe -säätiön foorumissa Saksan Aachenissa 

Mikä Liberation Route Europe? 

Sodan ja rauhan keskus Muisti liittyi 2023 Euroopan neuvoston kulttuuriperintöreitti Liberation route Europen jäseniksi (LRE). LRE Foundationin jäsenet säilyttävät ja ylläpitävät toiseen maailmansotaan liittyvää kulttuuriperintöä. Järjestön päätavoite on tehdä historiasta helposti saavutettavaa ja puhutella erityisesti nuoria sukupolvia. Vaikka toisesta maailmansodasta on jo 80 vuotta, kokemuksen muistaminen ja ymmärrys sodasta ja rauhasta on tänä päivänä entistä merkityksellisempää. Järjestöön kuuluu yli kymmenen maan alueella lukuisia sotahistoriallisia kohteita museoista muistomerkkeihin ja tutkimuslaitoksista turistikohteisiin. Muisti on Suomen ensimmäinen LRE:n jäsen. 

LRE Forum toi yhteen eurooppalaiset kollegat 

Järjestön vuosittainen tapaaminen, LRE Forum, järjestettiin tänä vuonna 26.-29.2. Saksan Aachenissa. Aachen oli ensimmäinen saksalainen kaupunki, jonka liittoutuneet vapauttivat natsihallinnosta. Kaupunki tunnetaan myös Kaarle Suuresta ja keskiajalla siellä kruunattiin Saksan kuninkaat.   

Forum oli Muistille oiva tilaisuus kohdata ja verkostoitua järjestön muiden jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja matkanjärjestäjien kanssa, jakaa ja saada ideoita, oppia muiden parhaista käytännöistä ja kuulla järjestön uusimmat kuulumiset. Delegaatiomme osallistui jäsenseminaariin, konferenssiin, iltagaalaan, LRE Expoon sekä retkelle lähiseudun LRE-kohteisiin. LRE Forumiin osallistui Muistin kanssa edustajia Jalkaväkimuseosta ja Osuuskauppa Suur-Savosta osana Päämaja – Mikkelin matkailun kehittämishanketta.

Kollegoiden tapaaminen ja eri kohteisiin tutustuminen seminaarissa, keskusteluissa ja Expossa antoi kattavan kuvan järjestön toiminnasta ja toimijoista sekä sen antamista yhteistyömahdollisuuksista. Forumiin osallistui ihmisiä ja organisaatioita 14 eri maasta, pääosin Hollannista, Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Englannista, Puolasta, Italiasta ja nyt ensi kertaa Suomesta.   

Osallistumisellamme oli myös matkailullinen tavoite: kuinka voisimme tarjota asiasta kiinnostuneille turisteille mahdollisuuden tutustua Suomen kiinnostavaan sotahistoriaan? Kohderyhmä on ehkä kapea, mutta maksukykyinen ja LRE tarjoaa kanavan saavuttaa tämän ryhmän.  

Eurooppalaisten kokemukset toisesta maailmansodasta ovat erilaisia 

Sodan kokemukset ovat perimmiltään yhteisiä, mutta myös erilaisia. Keski-Euroopan kokemukset juutalaisten, romanien, homoseksuaalien, vammaisten ja toisinajattelijoiden tuhoamisesta ovat mittakaavaltaan käsittämättömiä. Samoin muistamisen tavoissa on eroa. Esimerkiksi Suomessa sankarihaudat jokaisen kirkon kupeessa ovat omaa kulttuuriperintöämme. Suurin osa kaatuneista tuotiin kotipitäjän multiin. Suuret maat lähettivät kansalaisiaan sotimaan kaukaisiin maihin, ja kaatuneita haudattiin taistelukenttien lähelle perustetuille hautausmaille. Iso-Britannia huolehtii yli 32 000 sotilashautausmaasta ympäri maailmaa. USA on ostanut hautausmaa-alueet, joille amerikkalaisia sotilaita on haudattu ja julistanut ne USA:n maaperäksi. Muisti ja Suomi tuo eurooppalaiseen kokemukseen mukaan pohjoisen ulottuvuuden. 

LRE:n toiminnassa keskeistä on tuoda esiin tätä kokemusten moninaisuutta. Tärkeää ovat eri maiden kohteet ja reitit sekä erilaiset yhteistyöhankkeet. Europe Remembers kutsuu kertomaan II maailmansodan päättymisestä, Youth Programme tuo yhteen nuoria eri maista jakamaan ja oppimaan toisiltaan, ymmärtämään eurooppalaisen historian ja kokemusten moninaisuutta.  

Vuonna 2025 LRE Forum järjestetään Puolan Krakovassa.    

Iltagaalassa uusille jäsenille ojennettiin virallisen jäsenen kyltit. LRE-säätiön toimitusjohtaja Rémi Praud ojentamassa kylttiä Muistin sisältöjohtaja Pia Puntaselle. Kuva: Christian van’t Hoen.
Untitled design – 1

Kulttuuriperintö matkailukärjeksi Mikkelissä – Päämajahistoria ja Astuvansalmen kalliomaalaukset matkailun kehittämisen ytimeen  

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei sekä Sodan ja rauhan keskus Muisti ovat aloittaneet yhteisen kehittämishankkeen, jossa Mikkelin ainutlaatuista historiaa ja kulttuuriperintöä hyödynnetään matkailun vetovoimatekijänä. Tunnistetut matkailukärjet ovat päämajahistoria sekä Astuvansalmen kalliomaalaukset. Kaksivuotista hanketta rahoittaa Euroopan unionin oikeuden mukaisen siirtymän rahasto (JTF).   

”Mikkelin seudulla kuulee usein puhuttuvan siitä, että Mannerheim ja Päämaja liitetään kaupungin markkinointiin ja merkittävimmäksi asiaksi jo kyllästymiseen asti. Sisältäpäin katsottuna aihe saattaa tuntua puhki kuluneelta, mutta ulkopuolelta katsottuna ja asiaan vihkiytyneiden keskuudessa asia ei ole näin”, sanoo Mikkelin matkailujohtaja Maisa Häkkinen

“Päämajakaupunki Mikkeli kiinnostaa ja siinä on paljon kehitettävää nimenomaan kulttuurimatkailun kannalta. Mikkelin kaupunki on tarttunut Päämaja-ajatuksen hyödyntämiseen laajemmin ja on valmis puhaltamaan pölyt pois päämajakaupunkistatuksen päältä”, jatkaa Häkkinen.  

Mökkiläisten viihtyminen tärkeää 

Mikkelin kaupunki on Suomen johtava vapaa-ajan asumisen kaupunki ja ensimmäinen kaupunki, joka on systemaattisesti lähtenyt rakentamaan vapaa-ajan asumisen brändiä ja vetovoimaa. Kaupunki on käynnistänyt matkailun- ja vapaa-ajan kehittämisalustan, jonka tavoitteena on synnyttää uutta, kestävää liiketoimintaa ja investointeja. Verkoston jäseniksi kutsutaan kaikki ne sidosryhmät, jotka omassa toiminnassaan aktiivisesti edistävät Mikkelin kaupungin matkailun ja vapaa-ajan kehittämistä ja toimintaedellytyksiä. Vapaa-ajan asukkaitten ja mökkiläisten viihtyminen ja palvelujen käyttö Mikkelin alueella on yksi alustan keskeisimpiä kehittämiskohteita, johon Päämaja – Mikkelin matkailun kehittämishankkeessa pureudutaan mm. yhteistyöverkostoa osallistamalla sekä tiedolla johtamisen ja tutkitun ja kerätyn tiedon hyödyntämisellä.   

Ainutlaatuinen päämajahistoria erottaa Mikkelin muista 

Millään muulla kaupungilla Suomessa ei ole vastaavaa historiaa päämajakaupunkina kuin Mikkelillä. Aihe nostetaan nyt matkailun näkökulmasta uudelle tasolle, kun hankkeessa luodaan brändi, joka toimii laajalti Mikkelin tunnetuksi tekemisessä. Teemaa käsitellään historian ja kulttuuriperinnön näkökulmasta, mutta ennen kaikkea tuodaan päämaja tähän päivään – minkä kaikkien asioiden päämaja Mikkeli voisikaan olla? Päämajateeman matkailullinen tuotteistaminen pohjautuu yhteistyöhön, jossa mukana ovat aihepiiriä käsittelevien museoiden lisäksi suuri joukko paikallisia yrityksiä. Tuloksena syntyy tuotteita, tapahtumia, ja paketoituja matkailukokonaisuuksia ja markkinointia erilaisille kohderyhmille, myös kansainvälisille markkinoille. 

Astuvansalmen opastuskeskus avautuu Ristiinan Brahelinnaan 

Pohjoismaiden laajimman yhtenäisen kalliomaalausalueen Astuvansalmen matkailullinen kehittäminen saa jatkoa kalliotaiteen opastuskeskuksen toteuttamisella Ristiinan kirkonkylälle, entiseen everstin virkataloon. Opastuskeskukseen laaditaan näyttely, jossa Astuvansalmen kalliomaalausten tarina yhdistetään Saimaan tarinaan ja kerättyyn tutkimustietoon kalliotaiteesta. Opastuskeskus tulee tarjoamaan elämyksellisen ja digitaalisen aikamatkan Saimaan kalliotaiteen ja sen tekijöitten maailmaan. Erottautumistekijänä muista kalliomaalauksista tuodaan esille Suomen kalliomaalausten selväpiirteisin naishahmo, jousta kädessä pitävä Astuvan Artemis.  Everstinvirkatalo eli Ristiinan Brahenlinna avauduttuaan tukee alueen kestävää kulttuurimatkailua sekä kalliotaiteen opastuskeskuksen osalta että rakennuksen monivaiheisen raja- ja sotahistoriatarinan osalta. Kalliotaiteen opastuskeskuksen näyttely pyritään avaamaan kaudelle 2025.   

Tavoitteena elinvoimaa alueelle

Päämaja – Mikkelin matkailun kehittämishankkeen tavoitteena on luoda uutta elinvoimaa, uusia ympärivuotisia työpaikkoja ja investointeja alueelle synnyttämällä Mikkelin omiin vahvuuksiin – historiaan ja kulttuuriperintöön – perustuvaa uutta ja kestävää matkailuliiketoimintaa. Hanke nostaa esille Mikkelin matkailulliset vetovoimatekijät sekä edistää paikallisten toimijoitten kulttuuri- ja historiamatkailun osaamista tiedolla johtamisen keinoin.  Osarahoitus hanketoimille tulee Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja hanketta valvoo Etelä-Savon maakuntaliitto. Kaksivuotinen hanke kestää lokakuulle 2025.   

Muisti on mukana hankkeessa, jossa Mikkelin amtkailua kehitetään mm. Päämaja-kärjellä. Kuvassa Mannerheimin työhuone Päämajamuseossa. Kuva: Tuomas Nalli.

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.11.2023
Hanke päättyy:
31.10.2025
Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Osatoteuttajat:
Sodan ja rauhan keskus Muisti
Muistin osuus hankebudjetista:
310 599 €
Hankkeen toteutusalue:
Mikkeli
Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto

Ota yhteyttä:
Markkinointiasiantuntija Minna Nupponen puh. 050 345 4547; sisältöasiantuntija Leena Hangasmaa 050 550 2118

Sodan ja rauhan keskus Muisti liittyi Euroopan neuvoston Liberation Route Europe -kulttuurireittiin

Sodan ja rauhan keskus Muisti on liittynyt osaksi Liberation Route Europe -kulttuurireittiä. Reitti on yksi Euroopan neuvoston 48 sertifioidusta kulttuurireitistä ja sen teemana on toisen maailmansodan ja sen päättymisen muistaminen. Muisti on reitin ensimmäinen suomalainen jäsen, ja kartoittaa nyt reitin laajentamisen mahdollisuuksia Suomessa Museoviraston rahoituksella.

Liberation Route Europe on vuonna 2013 Alankomaissa alkunsa saanut kulttuurireitti, joka yhdistää toisen maailmansodan tärkeitä paikkoja kymmenessä eri Euroopan maassa. ​Liberation Route Europe lähestyy toista maailmansotaa useasta näkökulmasta esittäen sodan moninaisia jälkiä ja kokemuksia jäsenmaissaan.

Muisti hyväksyttiin osaksi reittiä toukokuussa 2023. Museoviraston myöntämällä 30 000 euron avustuksella Muistissa selvitellään nyt mahdollisuuksia reitin laajentamista Suomen eri sotahistoriallisiin kohteisiin, sekä luodaan yhteyksiä verkoston muihin eurooppalaisiin jäseniin.

”Toinen maailmansota on edelleen tärkeä eurooppalaisia identiteettejä muokannut tapahtumasarja. Sodan kokemukset ovat yhteisiä, vaikka jokaisella valtiolla on oma historiansa”, sanoo Muistin sisältöjohtaja Pia Puntanen. ”Jo Muistin perustamissuunnitelmassa oli mukana kansainvälistyminen, johon liittyminen Euroopan kulttuuriperintöreittiin antaa mitä sopivimman alun”, hän jatkaa. ”Suomella on annettavaa eurooppalaiseen kulttuuriperintöön myös tästä näkökulmasta. Toivommekin, että mahdollisimman moni toista maailmansotaa esittelevä kohde kiinnostuu reitistä”, sanoo Puntanen.

Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan tavoitteena on muun muassa lisätä tietoisuutta eurooppalaisista arvoista ja monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, vahvistaa kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kehittää kestävää kulttuurimatkailua. Liberation Route Europe -reitin lisäksi Suomeen ulottuu neljä muuta EN:n reittiä: Alvar Aalto -reitti, Prehistoric Rock Art Trails -reitti, St. Olav Ways -reitti ja European Route of Industrial Heritage -reitti.

Sodan ja rauhan keskus Muisti on Suomen ensimmäinen kohde Euroopan neuvoston Liberation Route Europe -reitillä. Kuva: Mikkelin kaupungin museot.