fbpx

Värväys markkinointiasiantuntijan tehtävään

Sodan ja rauhan keskus Muisti on innovatiivinen tiedekeskus ja matkailukohde, joka hakee markkinoinnin moniosaajaa Päämaja – Mikkelin matkailun kehittämishankkeeseen. Hankkeessa kehitetään ja markkinoidaan historiaan ja kulttuuriperintöön liittyvää kestävää kulttuurimatkailua. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei sekä Sodan ja rauhankeskus Muisti.

Hankkeen tavoitteena on luoda uutta elinvoimaa, uusia ympärivuotisia työpaikkoja ja investointeja alueelle sekä parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- ja innovointivalmiuksia.

Hankkeessa olet konseptoimassa, tuotteistamassa ja markkinoimassa Mikkelin Päämajakaupunki brändiä, jonka alla paikalliset matkailuyritykset ja toimijat voivat markkinoida tuotteitaan erilaisille kohderyhmille. Brändille luodaan tunnistettava ilme, jota käytetään printti- ja verkkotuotteissa, palveluissa ja tavaroissa. Olet mukana järjestämässä verkoston matkailuyrityksille ja kulttuuriperintötoimijoille tuotteistamis- ja markkinointikoulutusta. Osallistut markkinointisuunnitelmien laadintaan, kohderyhmien ja asiakassegmenttien määrittämiseen sekä kävijätutkimusten tekemiseen ja analysointiin.

Tehtävänäsi on olla myös mukana rakentamassa uutta yhteistyöverkostoa Liberation Route Europe- kulttuuriperintöreitin ympärille Suomessa ja Euroopassa.

Tehtävässäsi vastaat suunnittelu- ja kehitystyön lisäksi markkinoinnin käytännöntehtävistä ja mainonnasta. Hankkeessa luotavia sisältöjä markkinoidaan oivaltavasti, eri kohderyhmille suunnatuilla, digitaalisuutta hyödyntävillä markkinointituotteilla.

Työparinasi on Muistin sisältöasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Mikkelin kehitysyhtiö Mikseissä.

Odotamme sinulta

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulu- tai ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus vastaavista tehtävistä. Arvostamme kokemusta sekä visuaalisesta että kirjallisesta viestinnästä sekä markkinoinnin uusien digitaalisten kanavien tuntemusta. Omaat visuaalista silmää ja kirjoitat sujuvasti. Kulttuuriperinnön tuntemus ja arvostus sekä kiinnostus historiaan katsotaan eduksi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sinulta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle määräaikaisen ja kokoaikaisen työn 31.10.2025 asti. Työ on haastava ja mielenkiintoinen myös kokeneemmalle markkinoinnin ammattilaiselle. Työehdot määräytyvät Museoiden työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Palkka 3500 € / kk.

Hakeminen

Jätä hakemus 17.1.2024 klo 23.55 mennessä. Täytä hakemukseen vain olennaisimmat työkokemukset ja koulutukset. Voit halutessasi lähettää sähköpostitse ansioluettelosi, josta selviää muu työkokemuksesi ja koulutuksesi.

Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste: www.muisti.org/rekrytointirekisterin-tietosuojaseloste/