fbpx

Säätiö tärkeänä tukena

Sodan ja rauhan keskus Muistin toimintaa tukemaan perustettiin syksyllä 2018 Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr. Säätiö tukee sodan ja rauhan ilmiöiden tutkimusta laajemminkin ja se myös omistaa perustettavan tiedekeskuksen 80 prosentin osuudella. Säätiön toiminnassa korostuu sodan kokeneiden ihmisten ja sotiemme veteraanien perinnön vaaliminen.

Säätiön asiamiehenä toimii Muistin sisältöjohtaja Pia Puntanen, joka työskentelee säätiön tavoitteiden edistämiseksi yhdessä hallintoneuvoston ja hallituksen kanssa. Lisäksi säätiö on koonnut Muistin toimintaa linjaavan, humanistiseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen keskittyvän tieteellisen neuvottelukunnan, jossa on jäseniä lähes kaikista Suomen yliopistoista.

– Ylintä päätäntävaltaa säätiössä käyttää hallintoneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii entinen pääministeri ja puhemies Paavo Lipponen Helsingistä. Varapuheenjohtaja on mikkeliläinen kansanedustajana ja ministerinä toiminut Lenita Toivakka. Hallintoneuvoston muut jäsenet ovat ministeri Jan-Erik Enestam Kemiönsaarelta, piispa Seppo Häkkinen Mikkelin hiippakunnasta, lahtelainen kansanedustaja Mika Kari, kouluneuvos ja kaupunginvaltuutettu Jyrki Koivikko Mikkelistä, lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra, pääkonsuli Kalervo Kummola Tampereelta, toimittaja Aila Paloniemi Jyväskylästä, Suur-Savon Osuuspankin hallintojohtaja Tero Pulkkinen Mikkelistä, työsuojeluvaltuutettu Sari Rautiainen Mikkelistä, lehtori ja kaupunginvaltuutettu Mikko Siitonen Mikkelistä sekä Länsi-Savo Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Tikka Mikkelistä, Puntanen luettelee.

Myös säätiön hallituksessa vaikuttaa monipuolinen joukko eri alojen asiantuntijoita.

– Puheenjohtajana toimii Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Ari Lahti. Muut jäsenet ovat Osuuskauppa Suur-Savon talousjohtaja Ari Miettinen, Kesko Oyj:n aluekohtaja Jari Kuosmanen, lakimiesassessori Jyri Klemola Mikkelin tuomiokapitulista, Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka, professori Tiina Kinnunen Oulun yliopistosta, kenraalimajuri, Maavoimien esikuntapäällikkö Markku Myllykangas sekä toimittaja Tiina Toivakka, joka edustaa Mikkelin tyttölyseon senioreita.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2019 aikana kaksi kertaa, seuraava kokous järjestetään Helsingissä keväällä 2020.

– Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo historiasta, mutta asettaa kysymyksensä tämän päivän näkökulmasta. Ymmärrys sodan kokonaisvaltaisuudesta ja sen ylisukupolvisesta vaikutuksesta luo osallisuuden yhteiseen kulttuuriperintöömme ja asettaa meidät osaksi eurooppalaista historiaa, totesi hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Lipponen hallintoneuvoston ensimmäisen kokouksen yhteydessä.

“Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo historiasta, mutta asettaa kysymyksensä tämän päivän näkökulmasta.”

Hallintoneuvosto kokoontui toisen kerran Mikkelissä lokakuussa 2019 ja sai nähtäväkseen keskuksen suunnitelmat. Paikalla oli tuolloin myös edustajia hallituksesta sekä operatiivista toimintaa hoitavan osakeyhtiön hallituksesta.

– Keskuksen perustaminen on hyvässä vauhdissa ja Mikkeliin avautuu hieno kokonaisuus keväällä 2021, kommentoi säätiön hallituksen puheenjohtaja, Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen tuolloin suunnitelmia.

Tukisäätiön hallitus on kokoontunut vuoden 2019 aikana viidesti.

– Ensimmäisen toimintavuoden aikana on luotu käytäntöjä ja periaatteita, joiden mukaan säätiö jatkossa toimii. Ne liittyvät esimerkiksi säätiön hallintoon ja erilaisiin ohjeistuksiin, joita hyvä hallintotapa edellyttää, asiamies Puntanen kertoo.

– Säätiö tukee Muistia taloudellisin ja henkisin voimavaroin sekä osallistuu omalta osaltaan Muistin näkyvyyden edistämiseen. Esimerkki taloudellisesta tuesta on ollut näin perustamisvaiheessa OKM:n myöntämän erityisavustuksen hakeminen, hallinnointi ja välittäminen Muistin tarpeisiin. Tulevaisuudessa varainhankinnalla tulee olemaan merkittävä rooli säätiön toiminnassa, jatkaa Puntanen.

Muistin pedagogina aloitti historian opetuksen ja pelialan ammattilainen

Sodan ja rauhan keskus Muisti haki loppukeväästä joukkoonsa opetusalan ammattilaista suunnittelemaan ja toteuttamaan perustettavan tiedekeskuksen pedagogisia sisältöjä. Pedagogin tehtävä herätti laajasti kiinnostusta, hakijoita oli kaikkiaan 72. Tehtävään valittiin opettajana toiminut ja pelialallakin vaikuttanut Jere Linnanen.

Kuva: Jere Linnanen

Yksi Sodan ja rauhan keskus Muistin keskeisistä toiminnoista tulee olemaan fyysinen oppimisympäristö, joka tarjoaa osallistavan ja pelillisyyttä korostavan oppimistavan. Lisäksi tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja monipuolisia oppimateriaaleja sodan ja rauhan objektiiviseen ymmärtämiseen. Pedagogisen sisällön suunnittelun ja toteutuksen parissa aloitti elokuussa 33-vuotias FM Jere Linnanen Helsingistä.

– Saimme kaikkiaan 72 hakemusta pedagogin tehtävään. Olemme erittäin iloisia suuresta kiinnostuksesta tehtävää ja Muistia kohtaan, sekä lukuisista todella laadukkaista hakemuksista. Haastattelimme useita päteviä hakijoita ja olemme tyytyväisiä saatuamme joukkoomme monipuolisen digiajan opetusalan ammattilaisen, jolla on kokemusta sekä opettamisesta että opetuksen pelillistämisestä. Jere Linnanen siirtyi uuteen tehtäväänsä Muistissa yläkoulun historian ja yhteiskuntaopin lehtorin tehtävästä, tätä ennen hän on muun muassa toiminut pelialalla opetuspelien kehityksen parissa, kertoo toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen.

– On todella hienoa, että pääsin mukaan rakentamaan kansallisesti merkittävää tiedekeskusta. Sota ja rauha koskettavat eniten yksittäisia henkilöitä, aitoja ihmisiä, joilla ei ole ollut hirveästi vaikutusvaltaa ympäröivän maailman tapahtumiin. Muistin toiminta-ajatus ja henkilökohtainen filosofiani ihmisen arvostamisesta ja rauhaan pyrkimisestä sopivat hyvin yhteen. Tässä on mahdollisuus tehdä tärkeitä asioita korkeammalla tasolla kuin vain paikallisesti, kommentoi Linnanen työtehtäväänsä. 

“On todella hienoa, että pääsin mukaan rakentamaan kansallisesti merkittävää tiedekeskusta”

Linnasen aiemmat työtehtävät ovat toimineet hyvänä pohjustuksena uuteen työhön.  

– Opettajantyössäni yritin tavoittaa koululuokka kerrallaan oppilaita ja saada heidät ymmärtämään historiallisten henkilöiden tarinoita, Muistissa sama työ jatkuu laajemmassa mittakaavassa. Yrittäjänä rakensin oppimispelituotteita, jotka on otettu laajasti käyttöön Suomessa, tästäkin kokemuksesta on myös varmasti hyötyä tulevissa tehtävissäni. Olen jo tässä vaiheessa erittäin vakuuttunut Muistista organisaationa. On hienoa päästä tekemään töitä osaavassa tiimissä eri alojen ammattilaisten kanssa, Linnanen päättää. 

Leena Hangasmaa aloittanut Muistin tutkijana

Sodan ja rauhan keskus Muistin tutkijana on aloittanut etnologi, FL Leena Hangasmaa, joka osallistuu Muistin ensimmäisen näyttelyn suunnitteluun ja sisällöntuotantoon.

Hangasmaa kokee aiemman monipuolisen työhistoriansa valmistaneen häntä hyvin mielenkiintoiseen uuteen tehtävään.

– Etnologina olen perehtynyt tutkimaan yksilöiden ja yhteisöjen kokemuksia. Etnologien mielenkiinnon kohteena on muun muassa se, kuinka ihmiset yhteisönsä jäseninä järjestävät ja merkityksellistävät arjen kaaosta, sekä luovat jatkuvuutta elämän murrospisteissä, jollaisesta sota on äärimmäinen esimerkki. Uuteen sotahistorian tutkimukseen 2000-luvulla lanseeratut käsitteet ja tutkimuskohteet, kuten myytit, sukupuoli, fantasiat, arki, tunteet, mentaliteetit ja muisti ovat olleet etnologian ytimessä jo pitkään.

“Historiallisen empatian herättäminen ja kokeminen ovat avainasemassa, jotta ymmärtäisimme rauhan ylläpitämisen keinot ja merkitykset nykypäivässä.”

– Tutkimustyön lisäksi olen kirjoittanut tilaushistorioita ja tehnyt monenlaisia projektitöitä historian ja kulttuuriperinnön parissa. Historiatiedon muokkaaminen hyvin erilaisiin formaatteihin aina tietokirjoista pakohuonepeleihin on antanut hyvää pohjaa Muistin sisältöjen suunnitteluun ja valmisteluun. Oma taustani kulttuurintutkimuksessa osuu Muistin kysymyksenasetteluihin mainiosti ja toivon mukaan täydentää talosta jo löytyvää vankkaa sotahistorian osaamista.

Sodan ja rauhan keskus Muistin missio on kertoa sodasta edistääkseen rauhaa. Hangasmaa näkee tämän tehtävän tärkeäksi.

– Muisti lähestyy sotaa ja rauhaa uudesta, ihmislähtöisestä näkökulmasta ja tuo näyttelyissään esiin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden koettelemukset ja kokemukset sodan poikkeusoloissa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta ymmärtäisimme sodan ajan ihmistä ja yhteiskuntaa, sekä sodan syitä ja seurauksia monella tasolla. Historiallisen empatian herättäminen ja kokeminen ovat avainasemassa, jotta ymmärtäisimme rauhan ylläpitämisen keinot ja merkitykset nykypäivässä.