fbpx

Sodan ja rauhan keskus Muisti tarjoaa koululaisryhmille uusia teemallisia vierailupaketteja

Koululaisia Soutjärvellä joulukuussa 1941. SA-kuva.

Koulut alkavat tällä viikolla ja Sodan ja rauhan keskus Muisti on valmiina vastaanottamaan oppilas- ja opiskelijavierailuja. Kesän aikana on valmistunut erilaisia teemallisia oppimateriaalipaketteja, joita koululaisryhmät voivat vierailullaan hyödyntää. Ala- ja yläkouluille sekä toiselle asteelle on suunniteltu omat sisältönsä, jotka tukevat voimassa olevia virallisia opetussuunnitelmia.

Koululais- ja opiskelijaryhmät pääsevät paitsi tutustumaan sodan ja rauhan teemoihin, myös havainnoimaan ja oppimaan humanistisia tietoja, taitoja ja ilmiöitä. Tiedekeskuksena haluamme tuoda esiin tässä ajassa tärkeitä medialukutaitoja, lähdekriittisyyttä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, sanoo Muistin lehtori Leena Hangasmaa.

Oppimateriaalipaketit soveltuvatkin hyvin historian opetuksen lisäksi mm. yhteiskuntaopin, äidinkielen ja elämänkatsomustiedon opetukseen, sanoo Hangasmaa.

Koululaisryhmien on mahdollista varata Muistiin niin omatoimisia kuin ohjattujakin kierroksia. Hinnat on laskettu edullisiksi siten, että vierailu Muistiin voidaan tehdä esimerkiksi osana luokkaretkeä tai leirikoulua.

Täysin ilmaiseksi emme teemavierailuja voi valitettavasti tarjota. Etsimmekin koululaisvierailuille aktiivisesti sponsoreita yritysmaailmasta, jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsisi tutkitun tiedon ääreen, sanoo Muistin toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen.

Mallia on otettu Heurekasta, jossa paikallisilla yrityksillä on esimerkiksi kummiluokkia, joiden vierailun tiedekeskukseen he kustantavat. Tässä on mainio tapa yrityksille toteuttaa yhteiskuntavastuutaan, vinkkaa Leskinen.

Erilaisiin teemapaketteihin voi tutustua Muistin nettisivuilla. Sivuilla on myös maksuttomia oppimateriaaleja, joita opettajat voivat ladata vapaasti oppitunneillaan käytettäväksi.

Muisti tarjoaa vapaan pääsyn Mikkelin koululais- ja lukiolaisryhmille

Muisti tarjoaa vapaan pääsyn Mikkelin kaupungin perusopetuksen 5.-9.-luokkalaisten ja lukiolaisten ryhmävierailuille lokakuusta 2021 helmikuun loppuun 2022. Koululaisryhmät ovat tervetulleita opettajan johdolla.

Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus, joka kertoo sodan vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan. Uutta teknologiaa käyttävät näyttelyt vievät sodan kokemuksiin. Muistin toiminta perustuu humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä tehtyyn kotimaiseen ja kansainväliseen sodan tutkimukseen. Muistissa haluamme tukea opettajia pitämään kiinni toimivista ratkaisuista ja löytämään uusia opettamisen ja oppimisen tapoja.

”Haluamme mahdollistaa mikkeliläisten lasten ja nuorten vierailut uuden tiedekeskuksen näyttelyihin. Olemme tehneet viime vuosina Mikkelin kaupungin kanssa tiivistä yhteistyötä ja kaupunki on omalta osaltaan mahdollistanut Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamisen. Tulevaisuudessa koululais- ja opiskelijaryhmien vierailuille tullaan etsimään sponsoreita yrityskentältä.” kommentoi Sodan ja rauhan keskus Muistin toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen.

Hands on, brains on – tekemällä oppimista Muistin näyttelyissä

Muistin näyttelyt ovat uudenlainen tapa oppia historiatietoja ja -taitoja. Tekemällä oppimisen kautta mahdollistamme erilaisten historia- ja yhteiskuntatieteisiin kuuluvien taitojen oppimisen: historiallisen empatian ja eettisen ajattelun kehittymisen, syy- ja seuraussuhteiden ja laajojen kokonaisuuksien hahmottamisen, lähdekriittisyyden ja omien tulkintojen tekemisen sekä uteliaisuuden heräämisen ja elinikäisen oppimisen mallien omaksumisen. Taidot ovat oleellisia nyky-yhteiskunnan mediatulvassa, jossa on olennaista muun muassa osata erottaa uutiset valeuutisista.

”Sodan ja rauhan keskus Muisti on upea tiedekeskus ja ennen kaikkea oppimisympäristö ei ainoastaan mikkeliläisille, vaan kaikille koululaisille ja opiskelijoille, ja meille kaikille, jotka haluamme oppia ymmärtämään historiaa ja historiasta. On pistämättömästi todettu, että ”Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Muisti on niille, joita sodan historia kiinnostaa, ja erityisesti niille, joita se ei kiinnosta. Otamme iloisina ja kiittäen vastaan kutsun tulla oppimaan Muistiin.” toteaa Mikkelin kaupungin sivistysjohtaja Virpi Siekkinen.

Mikkelin kaupungissa on toiminut jo pitkään Kulttuuripolku, jossa jokaisella luokka-asteella tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin. Tulevaisuudessa Muisti liittyy osaksi tätä polkua, ja osallistuu myös marraskuussa pilotoitavaan yläkouluikäisten Tiedepolkuun.

Muistin Tarinat vie näyttelyvieraat sotakokemuksiin ja herättää tunteita. Kuva: Pihla Liukkonen