fbpx

Värväys markkinointiasiantuntijan tehtävään

Sodan ja rauhan keskus Muisti on innovatiivinen tiedekeskus ja matkailukohde, joka hakee markkinoinnin moniosaajaa Päämaja – Mikkelin matkailun kehittämishankkeeseen. Hankkeessa kehitetään ja markkinoidaan historiaan ja kulttuuriperintöön liittyvää kestävää kulttuurimatkailua. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei sekä Sodan ja rauhankeskus Muisti.

Hankkeen tavoitteena on luoda uutta elinvoimaa, uusia ympärivuotisia työpaikkoja ja investointeja alueelle sekä parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- ja innovointivalmiuksia.

Hankkeessa olet konseptoimassa, tuotteistamassa ja markkinoimassa Mikkelin Päämajakaupunki brändiä, jonka alla paikalliset matkailuyritykset ja toimijat voivat markkinoida tuotteitaan erilaisille kohderyhmille. Brändille luodaan tunnistettava ilme, jota käytetään printti- ja verkkotuotteissa, palveluissa ja tavaroissa. Olet mukana järjestämässä verkoston matkailuyrityksille ja kulttuuriperintötoimijoille tuotteistamis- ja markkinointikoulutusta. Osallistut markkinointisuunnitelmien laadintaan, kohderyhmien ja asiakassegmenttien määrittämiseen sekä kävijätutkimusten tekemiseen ja analysointiin.

Tehtävänäsi on olla myös mukana rakentamassa uutta yhteistyöverkostoa Liberation Route Europe- kulttuuriperintöreitin ympärille Suomessa ja Euroopassa.

Tehtävässäsi vastaat suunnittelu- ja kehitystyön lisäksi markkinoinnin käytännöntehtävistä ja mainonnasta. Hankkeessa luotavia sisältöjä markkinoidaan oivaltavasti, eri kohderyhmille suunnatuilla, digitaalisuutta hyödyntävillä markkinointituotteilla.

Työparinasi on Muistin sisältöasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Mikkelin kehitysyhtiö Mikseissä.

Odotamme sinulta

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulu- tai ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus vastaavista tehtävistä. Arvostamme kokemusta sekä visuaalisesta että kirjallisesta viestinnästä sekä markkinoinnin uusien digitaalisten kanavien tuntemusta. Omaat visuaalista silmää ja kirjoitat sujuvasti. Kulttuuriperinnön tuntemus ja arvostus sekä kiinnostus historiaan katsotaan eduksi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sinulta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle määräaikaisen ja kokoaikaisen työn 31.10.2025 asti. Työ on haastava ja mielenkiintoinen myös kokeneemmalle markkinoinnin ammattilaiselle. Työehdot määräytyvät Museoiden työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Palkka 3500 € / kk.

Hakeminen

Jätä hakemus 17.1.2024 klo 23.55 mennessä. Täytä hakemukseen vain olennaisimmat työkokemukset ja koulutukset. Voit halutessasi lähettää sähköpostitse ansioluettelosi, josta selviää muu työkokemuksesi ja koulutuksesi.

Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste: www.muisti.org/rekrytointirekisterin-tietosuojaseloste/

Värväys: Projektiasiantuntija Memoriaali-hankkeeseen

Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Muisti on tiedekeskus, joka avataan Mikkelissä keväällä 2021. Haluatko olla mukana perustamassa uutta tiedekeskusta ja luomassa sen palveluja?

Värväämme joukkoomme ”nörttiä humanistia” tai ”humanistia nörttiä” kehittämään verkkopalveluamme, josta kasvaa tulevaisuudessa sähköisten sodan ajan aineistojen tietokanta.

Tehtäväsi on työskennellä Memoriaali-hankkeessa, joka on Sodan ja rauhan keskus Muistin, Elinkeinoelämän keskusarkisto Elkan, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä Mikkelin kehittämisyhtiö Miksein yhteishanke. Hankkeessa kehitetään digitaalisen aineiston vastaanottoa, käytettävyyttä ja verkkopalvelua testaamalla jo olemassa olevia työkaluja sekä toteuttamalla kahta sähköisen vastaanottamisen mallia.

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen 1.6.2020 – 31.11.2021

Projektiasiantuntijaa, jonka työtehtäviin kuuluu Muistin edustajana kehittää Memoriaali -verkkopalvelua, testata digitaalisen aineiston vastaanottoon ja käytettävyyden edistämiseen suunniteltuja työkaluja joukkoistamisen ja muiden verkkopalvelujen rajapintojen näkökulmasta sekä osallistua projektiryhmän työskentelyyn.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulututkinto esimerkiksi tietotekniikan tai tiedonhallinnon alalta sekä työkokemus kokoelmienhallintaan liittyvissä työtehtävissä arkistoissa, kirjastoissa tai museoissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuuden ja itsenäisen työskentelyn lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä ajatella asioita loppukäyttäjän näkökulmasta.

Työaika: liukuva työaika 36,25 h/viikko.
Työehdot ja palkkaus: Palta/museoiden työehtosopimus + tehtävän vaativuuden mukainen lisä
Tehtävän täytössä noudatamme koeaikaa.

Jätä hakemus 24.5. klo 24 mennessä. Täytä hakemukseen vain olennaisimmat työkokemukset ja koulutukset. Liitä hakemukseen ansioluettelosi, josta selviää muu työkokemuksesi ja koulutuksesi.

Lisätietoja
Pia Puntanen, asiamies
Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr
[email protected]
0400 651 620

HAE TEHTÄVÄÄN

Värväys: Markkinointi- ja viestintävastaava

Vapaudenristin ansiomitalien jako sotavarustusteollisuuden palveluksessa oleville työläisille. Mitalien jako tapahtui Viipurin linnan yläpihalla: Everstiluutnantti Putro jakaa ansiomitaleja.

Haluatko olla mukana perustamassa uutta tiedekeskusta? Viestinnän ammattilaisena olet luomassa uuden tiedekeskuksen viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuuksia yhdessä toimitusjohtajan ja sisältöjohtajan kanssa. Vastaat monipuolisessa tehtävässäsi sekä visuaalisesta että kirjallisesta viestinnästä. Tehtävänäsi on pitää yllä ja kehittää Sodan ja rauhan keskus Muistin verkkosivuja ja huolehtia keskuksen sosiaalisen median kanavista. Tehtävääsi kuuluu myös markkinointia markkinointistrategian pohjalta: tuotat muun muassa mainokset painettuihin ja sähköisiin medioihin.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus viestinnän ja markkinoinnin tehtävistä. Arvostamme erityisesti kokemusta visuaalisesta ja kirjallisesta viestinnästä. Hallitset vähintään perustaidot taitosta ja kuvankäsittelystä. Omaat visuaalista silmää ja kirjoitat sujuvasti. Historian tuntemus ja kiinnostus sotahistoriaan katsotaan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sinulta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta.

Tarjoamme sinulle vakituisen työn uudessa tiedekeskuksessa. Pääset perustamisvaiheessa 2020-2021 osallistumaan keskuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Työ on haastava ja mielenkiintoinen myös kokeneemmalle viestinnän ammattilaiselle. Työehdot määräytyvät Museoiden työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävä alkaa 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Jätä hakemus 3.5.2020 klo 23.55 mennessä. Täytä hakemukseen vain olennaisimmat työkokemukset ja koulutukset. Voit halutessasi liittää hakemukseen ansioluettelosi, josta selviää muu työkokemuksesi ja koulutuksesi.

HAE TEHTÄVÄÄN